Forskning

Museum Salling er et fagligt funderet museum, som er statsanerkendt, hvorved det er omfattet af museumsloven. I henhold til kravene i loven har Museum Sallings fagpersonale ansvar for at praktisere forskning inden for museets fire fagområder: 1) arkæologi, 2) nyere tid, 3) kunst og 4) natur. Forskningsansvaret er skrevet ind i Museum Sallings vedtægter og handlingsplan for forskning. Klik og læs mere i det følgende:

Klik og læs mere

Forskningsplan 2021-2025  –  Videnskabelige publikationer 2016-2023  –  Populærvidenskabelige udgivelser 2016-2023

Find en forsker: ArkæologiNyere tidKunstNatur

 

Se indslag fra TVMidtVest om ph.d. studerende Tilde Mønsteds projekt om Skive-maleren Hans Smidth:
Kunstners vestjyske malerier inspirerede en Skagensmaler – alligevel kender vi meget lidt til ham | TV MIDTVEST

 

Arkæologi

Medarbejder Forskningsområder Publikationsliste og projektbeskrivelser
Mathias Christiansen Broch
Teamleder, Team Arkæologi.
Ph.d. i arkæologi.
Luftfotoarkæologi, ikke-destruktiv arkæologi, midt- og vestjysk forhistorie, materiel kultur, jernalder, vikingetid og ældre middelalder, 1-1200 e.Kr.

Se mere på Google Scholar

Se mere på LinkedIn

Helle Holm Hansen
Museumsinspektør, Team Arkæologi.
Cand.mag. i forhistorisk og middelalderarkæologi.
Ældre jernalder (500 f.kr- 200 e.kr). Svært støbte bronzebælter fra førromersk jernalder (også kaldet nordjyske bælter).

Se mere på Google Scholar

Se mere på LinkedIn

Inge Kjær Kristensen
Seniorforsker, Team Arkæologi
Se mere på Google Scholar
Turi Thomsen
Museumsinspektør, Team Arkæologi.
Cand.mag. i middelalderarkæologi og historie.
Overbygning i bygningsrestaurering og bygningsarkæologi.
Borgforskningsprojekt siden 2014: Sallingholm, Skansehøj, Østergaard og Nissumgaard i Åsted.
Arkæologisk datering af Spøttrup borg og dens voldanlæg.
Arkæologisk metode og naturvidenskab, borge og voldsteder, magtens geografi, herregårde og andre bebyggelser, møller, vadesteder, veje, dæmninger, diger, kulturmiljø og landskab. Middelalder, renæssance og nyere tid.

Se mere på Google Scholar

Se mere på LinkedIn

Ellen Østergaard
Museumsinspektør, Team Arkæologi.
Cand. mag i forhistorisk arkæologi.
Ældre stenalder, materiel kultur, detektorarkæologi.

Se mere på Google Scholar

Se mere på LinkedIn

 

 

Nyere tid

Medarbejder Forskningsområder Publikationsliste og projektbeskrivelser
Majken Høgh Olsen
Mag.art. i kunsthistorie
Kunst- og kulturformidler, Team Formidling
Arbejder både med kunst og nyere tid.
Dansk modernisme, nyrealisme, middelalderkunst, romansk stenkunst. Billedkunstneren Emilie Demant Hatt. Østersfiskeri i Limfjorden.
Se mere på Google Scholar
Kristian Buhl Thomsen
Byarkivar, Skive Byarkiv, Team Arkiv.
Ph.d. i historie.
Byhistorie, byplanlægning, sanering, byfornyelse, bygningsbevaring. 19. århundrede, 20. århundrede.

Se mere på Google Scholar

Se mere på LinkedIn

Kaspar Tjalve
Teamleder, Team Bevaring.
Cand.mag. i historie.
Sportsaktiviteter og faciliteter, erhvervssejlads, råstofudvinding og forarbejdning.  

 

Kunst

Medarbejder Forskningsområder Publikationsliste og projektbeskrivelser
Tilde Mønsted Klein
Ph.d.-stipendiat, cand.mag. i kunsthistorie.
Aarhus Universitet og Museum Salling.
Reaktualisering og genfortolkning af den danske billedkunstner Hans Smidth (1839-1917).

Se mere på Aarhus Universitet her

Læs mere om ph.d.-projektet her

Se mere på LinkedIn

Majken Høgh Olsen
Mag.art. i kunsthistorie
Kunst- og kulturformidler, Team Formidling
Arbejder både med kunst og nyere tid.
Dansk modernisme, nyrealisme, middelalderkunst, romansk stenkunst. Billedkunstneren Emilie Demant Hatt. Østersfiskeri i Limfjorden.
Se mere på Google Scholar

 

 

 

Natur

 

Medarbejder Forskningsområder Publikationsliste og projektbeskrivelser
Frank Osbæck
Geologisk konservator, Team Bevaring.
Studier i geologi, autodidakt palæontologisk konservator.
Palæontologisk præparation. Eocæn, Miocæn, Palæontologisk præparation og konservering.
Aktuelt projekt sammen med lektor Johan Lingreen, Universitetet i Lund. Publiceres i løbet 2023 i Nature.
 
Bo Pagh Schultz
Museumsinspektør, Fur, Team Formidling
Cand.scient. i geologi.
Fossilt bevarede farver.
Global opvarmning på sit højeste i tidlig Eocæn (PETM eventen).
Migration af den Arktotertiære Flora med indvandringen af den løvbladede skovtype til Europa.
Kæmpekrystaller som temperatur og miljø indikatorer i fortiden.
Faddidaktiske metoder i børneformidling af Geologi.

Se mere på Google Scholar

Se mere på ORCID

Se mere på LinkedIn

Læs mere om projekt om kæmpekrystaller

 

René Lyng Sylvestersen
Museumsinspektør, Fur, Team Bevaring.
Cand.scient. i geologi.
De tidlige Eocæne aflejringer i den vestlige del af Limfjorden (moleret), med fokus på biota, vulkanisme og klima.

Se mere på Google Scholar

Se mere på ORCID

Se mere på LinkedIn