Bronzealder

LANGHUSE MED SÆNKEDE GULVE

Et studie gør os klogere på bosættelser og menneskers dagligliv ved dansk stenalders slutning og begyndelsen af bronzealderen (2350-1600 f.Kr.)

Studiet tager afsæt i nye fund fra bopladser med langhuse med forsænkede beboelsesgulve i den østlige halvdel. Husene er fundet i større antal især ved Limfjorden. I mange tilfælde er gulvene så velbevarede, at de kan ses som ”fossile” – her er bl.a. redskaber, makrofossiler og spor af aktiviteter præcis dér, hvor husenes beboere årtusinder tilbage har efterladt dem.

Gulvene er særdeles lovende i forhold til at forske i dagliglivets aktiviteter.

Studiet ser på boligernes struktur, aktivitetszoner og husholdenes specialisering i forskellige ”erhvervsgrene”. Målet er at få viden om menneskers levevilkår i perioden.

Studiets vigtigste bidrag er ny viden om langhusenes unikke arkitektur og om dagligdagens aktiviteter i husholdene.