Projekt om glendonitter – faglig opkvalificering til ph.d.-niveau

Bo Pagh Schultz arbejder på et projekt til forskerbedømmelse med henblik på opkvalificering til ph.d.-niveau i henhold. Projektet forventes afsluttet i 2024.

Vi er en art detektiver, der gennem studiet af fortiden finder tegn på, hvordan verden så ud for 55 millioner år siden. Livet, temperaturen, havdybden og alt, som ændrede sig i og omkring molerhavet. En tid hvor mange fiskearter, insekter, fugle og planter vandt hurtigt frem på vores Klode. Moleret er et usædvanligt fint klimaarkiv med imponerende velbevarede fossiler fra land, vand og luft, fremvisende en flora og fauna, der gennem migration og gradvis tilpasning klarer sig fint gennem en markant global opvarmning drevet af drivhusgasser. Undersøisk vulkanisme udleder drivhusgasserne, hvilket leder til opvarmningen. Dette inden vulkanerne skifter karakter til atmosfærisk udbrud, der så trækker den anden vej, så klimaet nedkøles igen.

I moleret har vi et mineralfænomen kaldet Glendonit (forstenet krystal) og umådeligt velbevarede fossiler, der udgør et vigtigt bindeled i forståelsen mellem fortid og nutidens, det kaldes palæobiologi. Fossiler af fisk fortæller om havet og bunddyr og dybderne i det hav, som for 55 millioner år siden lå, hvor Danmark er i dag. Estimeret vanddybde er 200 – 400 m (svarende til 0,2 til 0,4 kilobar), baseret på sporfossiler (ichnofacies), herunder bathyal zone Zoophycos i Holmehus Clay og sublitoral Teichichnus i yngre del af moleret (Pedersen et.al., 2012), der repræsenterer en bassinændring præsenteret senest i Jones et.al 2023.

I en stribe præsentationer viser jeg, at glendonit er knyttet til mineralet ikaite, hvorved det kan påvises, at der opstod specifikke forhold i temperatur og kemi. Fur Formation glendonitter forekommer i superstørrelse, i op til 1,5 m brede klynger, i marine diatomit med indlejrede vulkanske askelag (Schultz et.al 2020, 2022,2023,2023,2023).

Selv om tiden var varm med ekstremt drivhus klima, gjorde de kraftige vulkaner det koldt i kortere perioder. Bundvandstemperaturen er estimeret til >5°C baseret på delta 47 (Vickers et al. 2020),
Havoverfladetemperaturen (SST) opnået af Tex 86 (Stokke 2020) til at være 10 ◦C højere under PETM-starten og nåede op til ~33 ◦C., strømmet af en langsom anstændig til post-PETM SST på 11–23 ◦C).

Andre fordele ved at bruge Fur Formation til sammenligning er den fremragende konservering (Lindgren, 2012, 2014, 2015, 2019) og veldefinerede tidsramme (Jones et.al 2019, 2023) (Stokke 2021). Der findes mange andre pseudomorfe steder (f.eks. Huggett et al., 2005; Scheller et al., 2021), men ingen af disse kommer med en sammenlignelig uberørt konservering af Fur fm.

Vores forskning kan være med til at identificere glendonit på Mars, og en bedre forståelse af ikaite mineralet kan fører til, at CO2 kan bindes af naturlig vej i kystnære områder, der oversvømmes af havvand. Studiet af fossiler, der har levet, og dyreliv, der overlevede ekstremt klima, kan give gisninger om, hvilke dele af vores flora og fauna der er mest sårbar, og hvilke dele der er mere robust overfor forandringer, såfremt disse går langsomt, og migration er en mulighed.