Genstande i fokus

Regalie fra Goods Templars afholdslogen i Glyngøre

I 1880 kom afholdsordenen Good Templars (Independent Order of Good Templars, forkortet I.O.G.T.) til Danmark, og den spredte sig hurtigt hele landet. I.O.G.T var en afholdsloge, hvor man til forskel fra afholdsforeningerne ikke blot kunne melde sig ind, hvis man ønskede at slutte sig til afholdssagen. Logerne krævede, at man blev indstillet af et eksisterende logemedlem. Derefter blev det undersøgt, om man var værdig til medlemskab, og til sidst skulle alle medlemmerne stemme om, hvorvidt medlemskabet kunne godkendes.
Under ordensmøderne titulerede medlemmerne hinanden som brødre og søstre, og alle bar regalier. Regalierne skulle synliggøre, hvilken grad og funktion medlemmet havde i logen, hvorved vedkommendes sociale stand i samfundet uden for logen blev til udvisket.
Ordensmedlemmerne var inddelt i fem forskellige grader. Den først grad var indvielsesgraden, som var symboliseret med hvide regalier. Herefter kom troskabsgraden, der var kendetegnet ved blå regalier. Den tredje grad, barmhjertighedsgraden, blev markeret med violette regalier, mens skarlagensrøde regalier var tegn på den fjerde grad, retfærdighedsgraden. Regalierne til den femte og sidste grad, enhedsgraden, var lige som fjerde grad skarlagensrøde men udstyret med en violet krave.
Det krævede en anbefaling fra logen at stige i graderne. I praksis betød det, at medlemmerne påtog sig arbejde i logens tjeneste. Det kunne ske ved at stille op til en af de mange embedsmandsposter eller ved at melde sig til diverse udvalg.
Regaliet i Museum Sallings samling har tilhørt fisker Anders Iversen (1857-1938), der var medlem i I.O.G.T i Glyngøre. Regaliets farve fortæller, at Anders Iversen opnåede 4. grad, retfærdighedsgraden inden for ordenen. Desuden fortæller de to bogstaver SM på regaliet, at han fungerede som Stormester i ordenen.

Logemøderne blev afviklet efter nøje fastlagte forskrifter og ritualer under ledelse af et system af valgte embedsmænd som ex. stormesteren. Det var Den Øverste Templar, der ledte møderne, der havde ansvaret for at logens love blev overholdt, og som skulle sørge for, at de andre embedsmænd passede deres pligter.

Anders Iversens I.O.G.T-regalie er udstillet på Skive Museum.

 

Sidebar