Jernalder

JERNALDERPERLER OG KØKKENAFFALD

I 2008, under en udgravning af en meget sjælden gravplads fra germansk jernalder, stødte vi på smukke perler. Perlerne er optaget i et præparat, og ligger ‘in situ‘ – altså i den jord, hvor de oprindeligt har ligget.

Perlerne er ikke skabt i Danmark og viser derfor, at lokale havde kontakt til  både de britiske øer og kontinentet.

At gravpladsen ligger netop ved Vium, er måske ikke tilfældigt? Vium er nemlig et gammelt navn fra 300-400-tallet og betyder noget i retningen af ’Stedet ved Helligdommen’.

I Museum Sallings samling er mange vidner om menneskets samspil med den natur, der omgav dem:  vildsvinekæber, uroksekranier/horn, et ulvekranium, rensdyrtak, en strandet stenalderhval, pil af en kæmpepilrokke, skildpaddeskjoldrest – og millioner af østersskaller indsamlet af stenalderjægere.

Køkkenmøddingerne er gode øjebliksbilleder af klimaet. Udover skiftende mængder af forskellige snegle og muslinger, har skallernes kalkindhold bevaret organisk materiale såsom fiskeben og fugleknogler.
I Krabbesholm Skov ved Skive findes én af landets ni fredede køkkenmøddinger. Den illustrerer den nære forbindelse med Limfjorden, mennesket her på egnen altid har haft.