Bondestenalder

OFFER- OG GRAVSKIKKE I TRAGTBÆGERKULTUREN

Tragtbægerkulturen er den tidlige bondekultur fra ca. 4.000-2.88 f.Kr. og har fået navn efter kulturens specielle lerbægre med tragtformet hals.
Fra Salling, Fur og Fjends findes på Museum Salling omkring 300 fund fra Tragtbægerkulturen – ubearbejdede og upublicerede.
I våd jord, bl.a. moser, er især fundet økser, enkelte lerkar og nogle meget smukke ravperler – bl.a. det berømte fund fra Mollerup, hvor et lerkar blev fundet med en vældig skat i form af hele 13.000 ravperler.
På landjorden er der de seneste år fundet fire steder med cirka 200 små gruber med ødelagte lerkar og brændte flintoldsager. Dertil kommer enkelte gruber med keramik og flint, offerfund ved jættestuer, og et hidtil ubemærket befæstet anlæg ved Nr. Søby.
Indenfor gravskikken – med tidlig og mellemneolitiske træbyggede jordgrave, stenbyggede jættestuer og de mystiske stendyngegrave – er meget materiale. Det fortæller om tragtbægerkulturens forhold til slægten, de døde og den rituelle verden. Den eneste kendte lokale udgravning er ”Volling-graven” – udgravet af en amatørarkæolog i 1938. Både danske og udenlandske arkæologer bruger begreber som ”Volling-keramik” og ”Volling-gruppe” om en jysk tidsperiode i begyndelsen af bondestenalderen. Derfor er det vigtigt at få styr på, hvad det egentlig var for et anlæg, der gav Volling-fundet.