Ph.d.-projekt om billedkunstneren Hans Smidth

Ph.d.-projekt om billedkunstneren Hans Smidth
I et samarbejde med Aarhus Universitet har Museum Salling i 2021 igangsat et treårigt ph.d.-projekt om den danske billedkunstner Hans Smidth. Projektet er finansieret af Ny Carlsbergfondet.

Om Projektet

Rundt i de danske museers samlinger findes omkring 300 værker af billedkunstneren Hans Smidth (1839-1917), der var betydelig anerkendt i sin samtid. Alligevel figurerer han som en særlig gådefuld og uudforsket skikkelse i den danske kunsthistorie. Hvorfor ved vi kun ganske lidt om ham? Og hvorledes kan en kunstners historie og rolle i dansk kunst sikres for eftertiden, hvis ikke der findes tilstrækkelig viden?

Med en kunsthistoriografisk og museologisk rammesætning er det forskningsprojektets hensigt at undersøge, hvordan Hans Smidth kan blive genfortolket og reaktualiseret i et historisk, kunstteoretisk og æstetisk perspektiv.

Hans Smidth boede kun ganske kort tid i Skive, men egnen i og omkring Skive vedblev en stor inspirationskilde for ham. Motiver af det jyske landskab, heden, tatere og bøndernes tilværelse optog ham livet igennem. Smidth skabte sin kunst midt i en brydningstid fra 1860’erne og frem til sin død i 1917, hvor nationalromantikkens fædrelandskærlighed og fokus på genremaleriet blev udfordret af nye europæiske kunstneriske stilretninger, hvoraf de dominerende var naturalismen, realismen og impressionismen.

Forskningsprojektet og ph.d.-afhandlingen forventes at udmunde i en monografi, ligesom resultaterne heri fremadrettet forventes at blive formidlet igennem en udstilling på Skive Museum.

Ph.d.-stipendiat: Tilde Mønsted, cand.mag. tildemoensted@cc.au.dk / timk@museumsalling.dk
Hovedvejleder: Ane Hejlskov Larsen, professor i museologi og kunsthistorie, Aarhus Universitet.
Bivejleder: Steen Bille Jørgensen, professor i fransk litteratur, Aarhus Universitet.

Læs mere om Hans Smidth her:
Tilde Mønsted: ”Uden årstal. Hans Smidths placering i dansk kunst”, udgivet i Perspective, Statens Museum for Kunst, 2020.