Arkæologi

I Salling, Nordfjends og på Fur har der levet mennesker i mindst 12.000 år. Området har mange velbevarede fortidsminder – ikke mindst er ca. 750 gravhøje i rækker eller grupper et markant landskabstræk i Skive Kommune, der minder os om den fjerne fortid. Engang husede området mange flere gravhøje, men de er i dag overpløjet og skjult under mulden.

Museet arbejder for at indsamle og bevare oplysninger om fortidens levevis – og for at skabe ny viden om oldtid og middelalder.

Du kan læse nærmere om nogle af Museum Sallings forskningsprojekter og vigtige fund.
Vil du vide mere, kan du altid besøge os eller kontakte arkæologisk afdeling på tlf.: 9915 7190 eller arkaeologi@museumsalling.dk

Sidebar