Middelalder

“MAGTENS GEOGRAFI” I SKIVE

I Skive kommune findes  mindst 18 stort set ukendte voldsteder og 10 kendte befæstede herregårdspladser fra middelalder og renæssance.

Lokaliteterne er af meget forskellig beskaffenhed og i meget forskellig tilstand – men fælles for alle er, at der mangler moderne opmålinger og udgravninger, registeringer i databaser og bearbejdning og formidling til fagfæller, borgere og turister.

Det vil Museum Salling arbejde for at gennemføre.

Desuden vil museet i  udvalgte områder (fx ved Spøttrup Borg) indsamle og bearbejde andre samtidige bygninger og mere usynlige anlæg. Det kan fx være gamle færdselårer, udskibningssteder og destruerede anlæg i form af vandmøller m.v..

Ja, alt i alt anlæg, der udtrykker ”Magtens geografi”.

Projektet slutter med særudstilling på Spøttrup Borg og en publikation.