Samlingsprojekter

 

For Jeppe Aakjærs Kunstnerhjem Jenle

Start 1. marts 2024
Skimmelafrensning, registrering og konserveringskoordination.
Links til yderligere informationer: https://jenle.skive.dk/foelg-renoveringen/ og https://jenle.dk/

 

Museum Salling kunsthistorie

Malerisamlingen rokkeres for at optimere plads- og bevaringsforhold. Registreringernes historik opdateres og opgraderes med gode fotografier.

 

Museum Salling Kulturhistorie

  • Repatriering af den grønlandske samling til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu – Grønlands National Museum og Arki
  • Nedlæggelse af dårlige magasiner på Fur

 

Museum Salling Naturhistorie i samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus og Museum Mors

55 millioner års insektevolution i et unikt, dansk landskab: Molerområdets fossile insekter.

Det 55-55,5 millioner år gamle moleret er internationalt set den absolut vigtigste kilde til fossile insekter fra perioden efter den sidste store masseuddøen for ca. 66 millioner år siden og dermed den vigtigste kilde til at forstå, hvordan denne begivenhed påvirkede diversiteten af den ubestridt vigtigste dyregruppe i økosystemer på landjorden.

Link til DR: 55 millioner år gamle insekter skal gøre os klogere på klimaet i dag | Midt- og Vestjylland | DR