For amatørarkæologer

Detektorførere i aktion. Foto: MUSEUM SALLING

 

Jeg har gjort et fund – hvad gør jeg?

Har du fundet genstande fra oldtid, middelalder eller nyere tid vil Museum Salling, Arkæologi meget gerne se dem og eventuelt registrere dem. Sådanne genstande har kulturhistorisk værdi. Det kan være du enten har fundet genstandene tilfældigt, eller fordi du går med metaldetektor.

Vi tager ikke alle genstande ind i vores samling. I de fleste tilfælde vil du kunne få dit fund med hjem igen. Vi vil gerne registrere og fotodokumentere genstanden til vores samlede register.

I nogle tilfælde vi Museum Salling dog gerne have at genstandene indgår i vores samling og i andre tilfælde kan der være tale om danefæ.

Hjortetaksøkse fra Ertebøllekulturen. -5400-3950 f.v.t. Foto: MUSEUM SALLING

Kontaktinformation:

Vi har åbent for henvendelser og indlevering af detektorfund hver onsdag mellem 15.00-16.00. Du finder os på adressen, Brårupgade 18A, 7800 Skive.

Bestil en tid ved at kontakte ansvarlig for modtagelse, museumsinspektør Ellen Østergaard. elos@museumsalling.dk, T. 9915 9172. M. 5136 3175

Danefæ

Museum Salling, Arkæologi modtager hvert år fund gjort i Skive Kommune, der går under betegnelsen danefæ. Du kan læse mere om hvilke genstande, der kan være danefæ på Nationalmuseets hjemmeside: https://natmus.dk/salg-og-ydelser/museumsfaglige-ydelser/danefae/hvad-kan-vaere-danefae/

Alle oldsager af guld og sølv er danefæ, men også nogle genstande af bl.a. bronze, bly, træ, rav, tak, ben, og sten kan udløse danefægodtgørelse.

Dog kan genstande, der ikke opfylder danefækriterierne, stadig kulturhistorisk værdi. Det er både i forhold til vores samling og forskning indenfor bestemte typer af genstande og tidsperioder.

Det er derfor meget vigtigt, du tager kontakt til museet, hvis du finder noget f.eks. på en detektortur på marken. Tag også gerne kontakt til os inden du begynder på din nye hobby. Så kan vi sammen få dig hjulpet godt i gang.

Ejstrupskatten, vikingetid. Foto: MUSEUM SALLING

Sagsgang – fra indlevering hos Museum Salling Arkæologi til danefævurdering på Nationalmuseet

Som lokalmuseum er det en del af Museum Sallings opgave at tage imod genstande til danefævurdering. Når du afleverer dine fund, skal du også udfylde og underskrive en indleveringsseddel. Skemaet kan du downloade her.

Fund der er afleveret til Museum Salling, oprettes efterfølgende som arkæologiske sager. Museet udfører en sortering af dine genstande og sender dem afsted, der erfaringsmæssigt bliver erklæret for danefæ.

For at du kan modtage danefægodtgørelse, skal museet udfylde en blanket til danefævurdering. Blanketten ledsager sammen med en fundliste, dine fund til danefævurdering på Nationalmuseet.

Med et fast interval opsamles museets genstande til danefævurdering af Nationalmuseets danefækaravane.

På Nationalmuseet bliver dine fund vurderet efter de gældende danefækriterier. Danefægodtgørelsen afgøres alene af Nationalmuseet og det er kun finderen, der kan gøre krav på udbetalingen. Der lægges bl.a. vægt på materialeværdi, genstandens sjældenhed og på finderens omhu. Danefægodtgørelsen er efter gældende regler skattefri.

Du kan læse mere om definitionen af omhu her https://natmus.dk/salg-og-ydelser/museumsfaglige-ydelser/danefae/indlevering-af-danefae/omhu-ved-danefaebehandling/

Det er vigtigt, du ikke rengører, pudser eller børster på metalgenstande inden de bliver afleveret til museet. Du risikerer at ødelægge dekoration på genstandens overflade eller at sætte nedbrydningsprocesser i gang i det gamle metal. Ligeledes må du ikke tømme jord ud af genstande, f.eks. tømme jorden ud af øksehovedet på en celt. Der kan være information i jorden, der kan bruges til videnskabelige analyser.

Genstande af jern fra oldtid og middelalder bør afleveres til museet hurtigst muligt, så de kan pakkes på en måde, der forhindrer nedbrydning.

I det hele taget skal du aflevere dine fund hurtigst muligt, så de kan blive opbevaret sikkert på museets klimastyrede magasin. Dog er det aldrig for sent at aflevere dit fund. Findes der danefæ i en gammel kommodeskuffe på loftet, skal du også aflevere dem.

Sidebar