Staten giver flot karakter til Museum Salling


Med foråret kom også Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af hele Museum Salling. Vurderingen er først og fremmest en rigtig positiv nyhed men betyder også et farvel til en god gammel kending – nemlig museets grønlandske samling.

”Den samlede vurdering er ”tilfredsstillende” – hvilket museets bestyrelse og ledelse er rigtig glade for og stolte af” siger en glad museumschef Per Lunde Lauridsen. ”Sidste gang museet blev kvalitetsvurderet i 2016, var der mange knubs til museet i rapporten”. Men medarbejderne, ledelsen og bestyrelsen har siden da – godt støttet af Skive Kommune – arbejdet målrettet mod at forbedre forholdene. Og det, må vi sige, er lykkedes” siger Per Lunde Lauridsen.
Rapporten kommer således med en række positive vurderinger og punkter med meget tilfredsstillende resultater. Fx er Styrelsen meget tilfredse med, at museet har etableret et hovedmagasin, så hovedparten af de opmagasinerede genstande bevares under optimale forhold” (uddrag fra side 14 i rapporten). Det er også meget tilfredsstillende; at museet har mange frivillige tilknyttet, stor forskning på naturområdet, mange og varierede formidlings- og undervisningsforløb samt at museet arbejder ud fra en overordnet og ambitiøs strategi for museets samlede virksomhed i perioden 2021-2025 for at nævne nogle.

Orden på Fur

Slots- og Kulturstyrelsen har ligeledes peget på forbedringsmuligheder, som Museum Salling allerede er i gang med at finde løsninger på – og har et års tid til at udbedre.
”Styrelsen var ikke tilfredse med nogle af de tilbageværende magasiner på Fur. Noget af det blev ordnet i forbindelse med til- og ombygningen af velkomstbygningen, men en del af magasinerne har vi endnu ikke haft ressourcerne til at omorganisere, selvom det i længere tid har været et ønske fra personalet på Fur Museum” siger Per Lunde Lauridsen.

Men løsningen har museumschefen allerede på hånden: Han fortæller, at Museum Salling for nogle få uger tilbage – ligesom alle andre danske museer – helt uventet modtog ca. 250.000 kr. fra Kulturminister Jakob Engel-Schmidt til samlingsområdet. ”De penge har vi møntet til at bringe magasinforholdene på Fur i orden snarest. Det er virkelig en lettelse at få en uventet økonomisk håndsrækning” siger Per Lunde Lauridsen.

En samling vender hjem

Den nye kvalitetsvurdering medfører også et endegyldigt farvel til noget, som Museum Salling har værnet om i mange år: nemlig den grønlandske samling. Allerede i 2016 var samlingen genstand for kritik fra Slots- og Kulturstyrelsen, og nu er der igen vej udenom – Museum Salling har derfor spurgt Grønlands Nationalmuseum, om de vil modtage samlingen, så tingene vender hjem.
”Det vil uden tvivl være følelsesladet for nogle af de lokale, men det giver rigtig god mening for Grønland, at flere af de indsamlede grønlandske genstande vender tilbage – og bidrager til den grønlandske identitetsforståelse og kulturarv” siger Per Lunde Lauridsen og bemærker: ”Men vi beholder selvfølgelig vores ikoniske isbjørn, da den spiller en vigtig rolle for skibonitterne”.

På Grønlands Nationalmuseum blev tilbuddet om at overtage samlingen modtaget positivt: ”Vi kan se en stor værdi i samlingen – for at udvikle vores viden omkring den grønlandske kulturhistorie” udtaler souschef Christian Koch Madsen, Grønlands Nationalmuseum.

Sejre og svære forandringer

Slots- og Kulturstyrelsen kvalitetsvurdering kommer til at indgå i ledelsens og bestyrelsens strategiarbejde og beslutningsprocesser.

”Rapportens positive vurdering vidner om, at Museum Salling i de senere år har taget et langt, sejt træk og formået at skabe markante fremskridt på kvaliteten. Det er en sejr, vi kun kan være tilfredse med” siger formand for Museum Sallings bestyrelse, Morten Enggaard:

”Det er ingen hemmelighed, at især 2023 var et år med rigtig svære forandringer på Museum Salling. Blandt andet måtte museet af økonomiske hensyn afskedige seks skattede medarbejdere, hvilket var en tung situation for alle. En god og tilfredsstillende kvalitetsvurdering er derfor en glædelig nyhed, som er med til at løfte humøret på museet” siger Morten Enggaard.

 

Slots- og Kulturstyrelsen ’s kvalitetsvurdering kan ses HER

For yderligere information kontakt venligst:

Museumschef Per Lunde Lauridsen

E: pela@museumsalling.dk

T: 99156870