Værdiggrundlag

Museum Sallings værdigrundlag er båret af Skive Kommunes tre værdier: Udvikling, trivsel og ordentlighed.
Værdigrundlaget er bærende for museets ledelse og personalepolitik – både internt i
organisationen og eksternt i forhold til samarbejder.
Museet skal fungere optimalt, for at kunne være noget for andre. Derfor er det afgørende, at
medarbejderne og deres indsats er i balance og bæredygtigt organiseret, for at museet kan levere
værdi for omgivelserne.

Museum Salling er en tværfaglig og tværfunktionel organisation, som favner fortællingerne om området, som defineres som Skive Kommune. Museum Salling er en involverende og attraktiv medspiller for borgere og gæster i forhold til
dannelse og opdagelse af egnens fortid og nutid – og derigennem medvirke positivt til Skive
Kommunes udvikling.

Museum Salling vil berige omverdenen med viden og livslang læring baseret på bevaring og en
mangfoldighed af videnskabelighed og i en mangfoldighed af læringsprocesser lige fra akademisk
forskning, faglige analyser, formelle, uformelle og nonformelle læringsformer til oplevelsesbaseret
og inspirationsfokuseret læringsaktiviteter såvel som i samskabelsesprocesser.