Støtteforeninger

Museum Salling har en række støtteforeninger tilknyttet:

Historisk samfund

Fur Museums Støtteforening

Støtteforening for Glyngøre Kulturstation

Skiveegnens Arkæologiforening

Skive Kunstforening

Skives kulturhistoriske Museumsforening

Spøttrup Borgs venner

Spøttrup lokalhistoriske forening