Ud af huset

Bluelab

BlueLab ligger ved Læringsambassaden i Skive. Vi var så heldige at overtage fine opstillinger fra Kystcenteret i Thyborøn. Klasser fra Børnehaver til videregående uddannelser vil kunne lære om vand ovenfra, udefra og navnlig nedefra. Vi undersøger både skybrud og kystsikring, samt arbejder med de problemer stigende grundvandsspejl betyder. Billigende ved Skive Karup Å med sti forbindelse ud til Koholm Å og Flynder Sø er det oplagt at have eksperimenter med rindende vand og landskaber dannet under sidste istid.

Klassetrin:      Alle klassetrin og institutioner
Fag:                 
Landskabsforståelse, natur og teknik, geografi
Varighed:       1 – 2 timer efter aftale  
Lokation:       
Læringsambassaden, Elværket i Skive
Kontakt:          Bo Schultz, telefon: 9915 6931, mail: bosc@museumsalling.dk

Flyndersø

Flyndersø har et af Danmarks fineste eksempler på landskabsdannelse og dødis huller. Vi laver gerne små eksperimenter, der på den sjove måde viser, hvordan et dødishul opstår, samt hvorfor sandet bliver liggende i tykke lag. Flyndersø er naturpark-materiale, hvorfor vi sammen med Skive Kommunes Miljø og Teknik tilbyder, at vores skoler kan blive ambassadører for ikke kun områdets landskab, men særligt biodiversiteten set i eksempler fra lokal flora og fauna pegende mod specifikke verdensmål.

Klassertrin:    Alle klassetrin og institutioner
Fag:                 
Landskabsforståelse, natur og teknik, geografi, biologi
Varighed:       2 timer
Lokation:       
Flyndersø
Kontakt:          Bo Schultz, telefon: 9915 6931, mail: bosc@museumsalling.dk