Skive Byarkiv åbner på Gammel Skivehus


Lørdag den 12. november åbner Skive Byarkiv officielt på Gammel Skivehus. Åbningen markeres med et stort åbent hus-arrangement, hvor alle interesserede er velkomne i tidsrummet fra kl. 10.00 til 12.00.

 

Efter renoveringen af Gammel Skivehus flytter Skive Byarkiv nu ind i lokalerne bag bindingsværket. Det markerer arkivet som del af den landsdækkende begivenhed, Arkivernes Dag, lørdag 12. november.

 

Alle interesserede vil på åbningsdagen få mulighed for at se lokalerne herunder lensmandsstuen. Der vil være åbningstaler af formand for Museum Sallings bestyrelse Morten Enggaard og af byarkivar Kristian Buhl Thomsen.

 

Historiske rammer

Det er Skive Byarkivs opgave at passe på kilderne til byens og egnens historie.

 

”Vi er derfor glade for at flytte ind i lensmandens gamle residens, der har spillet en vigtig rolle i denne historie”, siger byarkivar Kristian Buhl Thomsen.

 

Det var på Gammel Skivehus, at de kongelige lensmænd boede fra 1300-tallet til 1600-tallet. Lensmanden administrerede det kongelige gods og stod for skatteopkrævning, hvorved han var kongens øverste embedsmand på Skiveegnen.

 

Udvikling af frivilligarbejdet

I de nyrenoverede lokaler på Gammel Skivehus bliver der plads til læsesal samt arbejdslokaler for byarkivaren og arkivets 10 frivillige medarbejdere. De frivillige arbejder bl.a. med at scanner historiske fotos, digitalisere film og lydbånd samt registrere historiske dokumenter og bøger på hjemmesiden Arkiv.dk.

 

”Der er fine forhold på Gammel Skivehus, og det giver gode muligheder for at udvikle frivilligarbejdet. Endnu flere frivillige kan dermed komme til at bidrage til det lokalhistoriske arbejde og dermed til formidlingen af Skiveegnens identitet,” udtaler Kristian Buhl Thomsen.

 

Samtidig vil lensmandsstuen med sine træudskæringer blive en af landets flotteste læsesale, hvor byens og egnens borgere kan få mulighed for at søge viden om lokalhistorien.