Om

Museum Salling er en statsanerkendt, kommunal museumsorganisation, der dækker arkæologi, kulturhistorie, kunsthistorie og naturhistorie.
Museum Salling er et fagligt funderet museum, som har betydning og positiv indvirkning på så mange mennesker som muligt, hvor kerneopgaven er at bidrage til oplevelser, livslang læring og viden om kulturarv og naturarv.

Museum Salling varetager det arkæologiske ansvar i Skive Kommune, og sagsbehandler omkring bygge- og anlægsarbejder, lokalplaner o.a.

Desuden udfører Museum Salling konserveringsopgaver for eksterne samarbejdspartnere.

Sidebar