Natur

Gratis for skoler og institutioner i Skive Kommune og 350 kr. / time for andre skoler og institutioner.

Individuelle tilbud efter aftale.

FOSSILJAGT I MOLERET

Målgruppe 0.-10. Klasse + ungdomsuddannelser (stor mulighed for aldersdifferentiering)
Fag Natur og teknik, geografi, naturfag og naturgeografi (men også for andre fag)
Varighed 1½ – 2 timer
Maks deltagere   Normalt 1-2 klasser men vi kan håndtere større grupper, hvis det aftales i god tid
Lokalitet Bette Jenses Hyw

Kom på fossiljagt i det 54 millioner år gamle moler og se om I finder danekræ eller forstenet fiskebæ. Moleret har et rigt indhold af spændende fossiler (forsteninger) og med et minimum af viden og lidt tålmodighed er det muligt at gøre spændende fund. Disse kan fortælle meget om, hvordan verden så ud for 54-55 millioner år siden.
I følgeskab med en geolog/naturvejleder fra museet vil I komme med ud at lede efter fossiler i moleret. Undervejs vil eleverne blive introduceret for nogle af de geologiske processer, der har gjort det muligt at det lige er her man kan finde fossiler. På turene vil vi desuden komme ind på vulkanisme og sammenkæde det med de askelag, der ses i moleret.
Forløbet kan aldersdiffereres og der er mulighed for bl.a. at inddrage emnerne evolution, vulkanisme, pladetektonik, istider, museumsindsamling, samspillet mellem mennesker og natur og landskabsgeografi, hvis det ønskes. Kontakt os for at høre nærmere.

 

GEOLOGISK RUNDVISNING PÅ FUR MUSEUM

Målgruppe 0.-10. Klasse + ungdomsuddannelser (stor mulighed for aldersdifferentiering)
Fag Natur og teknik, geografi, naturfag og naturgeografi (men også for andre fag)
Varighed 1 time
Maks deltagere   1 klasse ad gangen men mulighed for holddeling ved større grupper

DEN GEOLOGISKE UDSTILLING

Få en rundvisning i Fur Museums udstilling med en af museets geologer. Museet huser en enestående samling af 54 millioner år gamle forsteninger fra moleret (diatomit): Fisk, fugle, skildpadder, insekter, træer og planter.  Udstillingen kan besøges selvstændigt eller I kan få en af museets geologer til at vise jer rundt og svare på spørgsmål. Der vil være mulighed for bl.a. at få inddraget emner om dinosaurer, evolution, fossiler, paleoøkologi, paleoklima og geologi generelt i rundvisningerne. Der vil desuden være mulighed for at tilvælge foredrag om samspillet mellem mennesker og natur eller landskabsgeografi, hvis det ønskes. Rundvisningen kan også bruges som forberedelse til en fossiljagt i moleret.

STENPARK OG VULKANER

Få en rundvisning i ”Geopark Danmark”, museets stenpark, med en af museets geologer. ”Geopark Danmark” beretter om over 1 milliard års geologisk udvikling fortalt med de sten, der findes langs strandene på Fur og Salling, og der vil være mulighed for at få demonstreret hvordan molerets vulkaner virker.

 

FOREDRAG: “VULKANISME OG KLIMA”

Målgruppe 8.-10. klasse + ungdomsuddannelser
Fag Geografi, naturfag, og naturgeografi
Varighed 1 time
Maks deltagere    30

Med afsæt i en demonstration af et minivulkanudbrud snakkes der om de kolossale kræfter, der findes nede i jorden og hvordan de bl.a. kan være med til at påvirke klimaet.

 

HVAD FINDER VI VED STRANDEN

Målgruppe 0.-10. Klasse (forløbet kan aldersdifferentieres)
Fag Natur og teknik, biologi
Varighed 2 timer
Maks deltagere   2 klasser. Ved større grupper ring og hør nærmere
Lokalitet Aftales nærmere

Fur Museum har mulighed for at tilbyde jer at få en naturvejleder/geolog med til stranden. På strandene langs Furs kyster er der mulighed for at finde sten, der beretter om dinosaurernes kommen og forsvinden, hvordan istidernes hærgen har formgivet landskabet, gigantiske vulkaner ved Grønland og meget meget mere. På denne vandretur vil der blive lagt vægt på de mange forskellige sten, der findes og hvilken historie de kan fortælle. Der vil desuden være mulighed for at inddrage, hvad vi ellers finder af sneglehuse, skaller, tang, osv. til at få en snak om livet i fjorden.

Emner der kan blive taget op efter ønske: Stenkending, moler, vulkanisme, istider, dyr og vandkvalitet ved Limfjorden.

 

EKSKURSIONSFORLØB FOR GYMNASIER

Målgruppe Gymnasier og ungdomsuddannelser
Fag Geografi, naturfag, og naturgeografi
Varighed 2-4 timer
Maks deltagere   45

Benyt jer af museets skoletjenestes geologer og giv jeres ekskursion et større fagligt indhold. Med udgangspunkt i de ovenstående punkter er der mulighed for at få hjælp til at strikke et ekskursionsforløb sammen, der passer til jeres behov.

Eksempler på emner der kan inddrages: Evolution, paleoøkologi/ paleoklima, Istidslandskaber og strukturgeologi. Se på forskellige aflejringstyper, fx moræneler, smeltevandssand, marint ler og moler. Feltarbejde (prøveindsamling og fossiljagt). Introduktion til naturvidenskabelig metodik (kategorisering af bjergarter/strandsten ud fra ydre karakteristika så som farve og strukturelementer), sedimenter og aflejringsmiljøer.

Ring og hør nærmere.

Sidebar