Kunst

Skive Museum tilbyder flere forskellige undervisningsforløb i museets udstillinger.

LUK KUNSTEN OP PÅ SKIVE MUSEUM!

Besøg museet med din klasse. Her kan du opleve den ægte vare – kunstbilledet – og her er gode muligheder for kunstoplevelser for de små, billedanalyse mm for de store.
Museets kunstsamling dækker perioden fra midten af 1800-tallet til i dag. Vær opmærksom på skiftende udstillinger.

Vi går i dybden med få, udvalgte værker. Vi beskriver, hvad vi ser, vi analyserer og fortolker kunsten. Vi studerer komposition, perspektiv, symboler, farver, lys og skygge mm – alt efter klassetrin og så vidt muligt ud fra klassens ønsker og behov.
Kontakt Skive Museum i god tid (14 dage) inden besøget. Vi forsøger så vidt muligt at skræddersy forløbet med udgangspunkt i, hvad klassen arbejder med.

Vi bruger kunsten som udgangspunkt for at tale om samfundet og det at være menneske i en kompleks verden.

Der er mulighed for at arbejde med billedanalyse for udskolingen og ungdomsuddannelserne.
Hjemme på klassen kan I arbejde videre med udgangspunkt i den metode, som I er blevet introduceret til på museet. I kan også bruge kunsten som inspiration til fx at skrive digte eller essays.

Målgruppe: Alle klassetrin i Folkeskolen og ungdomsuddannelserne
Fag: Dansk, samfundsfag, historie, kristendom, billedkunst, sprogfag, filosofi m.v.
Varighed: 2 timer på museet
Max. antal elever: 28
Hvor: Skive Museum

 

SKIVE MUSEUMS WUNDERKAMMER

Kom og bliv inspireret! Skive Museums Wunderkammer er noget helt særligt. Her kan man opleve fx millioner af år gamle fossiler, smykker og våben fra oldtiden udstoppede dyr, historiske genstande samt både ældre og moderne kunstværker. Nyt og gammelt – fossiler og klædedragter, kunst og oldsager – er placeret side om side.

Et besøg i Wunderkammeret stiller spørgsmål og sætter gang i fantasien. Vi giver en kort introduktion (ca. 10 min.) til udstillingen, og bagefter opfordrer vi børnene til at gå på opdagelse, vælge et eller to værker/genstande ud og gå i dybden med, skrive noter, stikord og lignende, som de senere skal bruge som udgangspunkt for fx at skrive digte eller små tekster. Tag gerne et foto med mobiltelefonen af den/de genstande eller kunstværker, som I skal arbejde videre med hjemme på klassen.

Forslag til opgave i Wunderkammeret:

 • Vælg en ting – en genstand eller et kunstværk – i Wunderkammeret.
 • Eller: Vælg to ting, og lad de to ting ”tale sammen”. Hvad taler de om?
 • Fortæl din historie på en af følgende måder:
  • Skriv en kort tekst
  • Skriv et essay
  • Skriv et digt
  • Find selv på en måde at arbejde videre på

Omvisning i Wunderkammer:
Det er selvfølgelig også muligt at bestille en traditionel omvisning i Wunderkammer uden at skulle arbejde videre med tekster og lignende. Vi fortæller om udvalgte værker og genstande og om, hvorfor de er valgt ud til Wunderkammeret. Varighed ca. 45 min., herefter på egen hånd.

Målgruppe: Alle klassetrin i Folkeskolen og Ungdomsuddannelserne
Fag: Dansk, samfundsfag, historie, kristendom, billedkunst, sprogfag, filosifi m.v.
Varighed: 2 timer på museet
Max. antal elever: 28
Hvor: Skive Museum

 

GAIA – ELLER MANDEN I MUDDERGRØFTEN

Carsten Svennsons maleri “Gaia – eller manden i muddergrøften” er et fantastisk værk i museets samling. “Gaia” indskriver sig i en ganske særlig tradition i kunsthistorien, som rækker helt tilbage til tiden omkring år 1400. “Gaia” kan opleves i Skive Museums udstilling Wunderkammer.

Med udgangspunkt i “Gaia” ser vi nærmere på nogle af de mange fortællinger, som maleriet rummer. Vi bruger maleriet som udgangspunkt for at tale om, hvordan vort samfund er indrettet, hvem der har magten og i det hele taget om, hvad det vil sige at være menneske i verden.

Vi fortæller om, hvordan Carsten Svennson rent teknisk har skabt dette imponerende maleri, og sammen prøver vi at pejle os ind på, hvad det mon er, kunstneren prøver at fortælle med sit værk.
Med udgangspunkt i udvalgte detaljer fra det store myldre-maleri kommer vi ind på emner som klima, forbrug og produktion, krig og fred, retfærdighed, ulighed, sundhed og trivsel mm.

Vi ser nærmere på et andet maleri af samme maler, “Yang og Yin”, som også er udstillet i Wunderkammeret.

Efter museumsbesøget opfordres eleverne til at arbejde videre med udgangspunkt i et udsnit af maleriet, som de selv har valgt. Hvad forestiller det? Hvad sker der her? Og hvordan har det relation til vores samfund i dag?

Se maleriet “Gaia – eller manden i muddergrøften”

 Målgruppe:  De ældste i Folkeskolen samt ungdomsuddannelserne
 Fag:  Dansk, samfundsfag, historie, billedkunst, sprogfag, filosofi, studieretningsprojekt m.v.
 Varighed:
  1-2 timer på museet
 Max. antal elever:  28
Hvor: Skive Museum

 

FOREDRAG: GAIA – OG DE 17 VERDENSMÅL

Vi går i dybden med de mange fortællinger og tanker, der ligger i det fantastiske maleri af Carsten Svennson, “Gaia – eller manden i muddergrøften”.

Vi zoomer ind på detaljer i det store myldre-maleri. Hvad ser vi? Hvad sker der? Hvad betyder det? Vi inddrager kunstneren Carsten Svennsons tanker omkring maleriet, og vi trækker paralleller til vores egen hverdag i en tid, som er præget af ustabilitet og usikkerhed med fokus på emner som klima, forbrug og produktion, krig og fred, retfærdighed, ulighed, sundhed og trivsel mm.

Vi bruger maleriet som udgangspunkt for at tale om, hvordan vort samfund er indrettet, hvem der har magten osv. Vi taler om, hvad det vil sige at være menneske i verden.

I foredraget inddrages få værker af andre kunstnere samt andre værker af Carsten Svennson.

Om “Gaia”:
Carsten Svennsons maleri “Gaia – eller manden i muddergrøften” (1989-92, 150 x 232 cm) er et maleri i museets kunstsamling. Værket indskriver sig i en ganske særig tradition i kunsthistorien, som rækker helt tilbage til tiden omkring år 1400 (eksempelvis Hieronomus Bosch, Francisco Goya, Hans Memling, Pieter Brueghel m.fl).

Gaia kan opleves i Skive Museum udstilling Wunderkammer, og klassen opfordres til efterfølgende at besøge museet for at opleve værket i virkeligheden.

Se maleriet “Gaia – eller manden i muddergrøften”

Målgruppe: De ældste i Folkeskolen samt ungdomsuddannelserne
 Fag:  Dansk, samfundsfag, historie, billedkunst, sprogfag, filosofi, studieretningsprojekt m.v.
 Varighed:  1 time
 Max. antal elever:  50 på museet
Særligt krav: Adgang til projector
Hvor: Skive Museum eller ude på skolen

 

HVEM BESTEMMER HVAD VI SER PÅ KUNSTMUSEET?

Museologi i øjenhøjde – især for ungdomsuddannelserne.

Hvad er et museum? Hvordan laver man en kunstudstilling? Hvordan kommer kunstværker ind i museets samling?

Vi beskæftiger os med disse og mange andre spørgsmål, alt sammen med udgangspunkt i museets samlinger, ansvarsområde og udstillinger.

Forløbet indebærer et besøg på museet med omvisning og undervisning af museets kunstformidler.

For at få mest ud af museumsbesøget anbefaler vi, at eleverne på forhånd har læst et eller flere kapitler i “Museumsgrundbogen. Kunsten at læse et museum” (Thorhauge/Hejlskov Larsen, systime 2008), fx afsnittet om de tre udstillingsprincipper, s. 119-129.

Undervisningen kan evt. kombineres med en lille praktisk/teoretisk øvelse i udstillingsarbejde.

 Målgruppe:  Ungdomsuddannelserne
 Fag:  Dansk, samfundsfag, historie, billedkunst, mediefag, studieretningsprojekt
 Varighed:  2 timer på museet
 Max. antal studerende:  28
Hvor: Skive Museum

 

Sidebar