Vandring i Jensen & Sørensens Plantage i Gl. Rønbjerg


Vandring i Jensen & Sørensens Plantage – Hør om historien og naturen

Mødested: ”Æ Tørhus”, Hvidemosevej 10, Gl. Rønbjerg, 7800 Skive

Turledere: Christian Vad Holm, Mads BylovTanderup og Kristian Buhl Thomsen

 

Traditionen tro holdes der igen i år vandring i Jensen & Sørensens Plantage. Her vil Christian Vad Holm (en ”Jensen”) og Mads Bylov Tanderup (en ”Sørensen”) samt byarkivar Kristian Buhl Thomsen fortælle om områdets natur og historie.

Turen starter ved ”Æ Tørhus” på Hvidemosevej 10. Undervejs på vandreturen fortæller de tre turledere om tørveindustrien i området og om, hvordan området er omlagt til natur og skovbrug, da tørvefabrikationen ophørte efter Anden Verdenskrig.

Jensen & Sørensens Plantage dækker et areal på ca. 260 hektar. Her lå tidligere en af de allerstørste tørvefabrikker i området, Rønbjerg Tørvefabrik fra 1899. Efter 2. Verdenskrig ophørte tørvefabrikationen. Den egnede tørvemasse var ved at slippe op – og kunderne ville hellere have varme fra oliefyr eller fjernvarme. Og hvad stiller man så op med 260 hektar heder og moser? Familierne Jensen og Sørensen valgte at skifte til skovdrift og beplante området med nåle- og løvtræer. Det har fuldstændig ændret områdets karakter, så man i dag kan færdes ad smukke skovveje.

Der er som afslutning åbent i ”Æ Tørhus”, hvor der vil være mulighed for at købe en forfriskning.

Turen er arrangeret af Jensen & Sørensens Plantage ApS og Skive Byarkiv og er på ca. 2,8 kilometer.

 

Vigtigt: Gode vandresko anbefales.

Det er gratis at deltage, og alle interesserede er velkomne.