Spot på Spøttrup – Udgravning i nordvolden (15/5)


Tag med på en lærerig onsdags-rundvisning og 45 minutters ny viden om Spøttrup Borg. Vi udforsker, stiller spørgsmål og er nysgerrige på borgen og dens historie. Hver onsdags-rundvisning har et specielt fokus, og tager udgangspunkt i et specielt tema, så man kan deltage i de rundvisninger man interesserer sig mest for.

De tre første gange vil der være ”Spot på arkæologien” og de resultater, der kan opnås ved hjælp af denne tilgang til borgen. Derefter vil der være ”Spot på bygningsarkæologi” og ”Spot på de skriftlige kilder” og den viden vi får fra disse tilgange.

En detalje fortæller..
Denne rundvisning handler om den aktuelle udgravning i nordvolden.
Vi snakker bl.a. om hvorfor vi graver på borgen, hvad vi forventer at finde og hvilken forskel det gør for vores forståelse af borgen. Hver gang vi kan føje ny viden til det, vi allerede ved, bliver vi klogere på helheden. Fra arkæologien kan vi finde frem til mere præcise dateringer, finde lag der kan gøre os klogere på, hvad der er foregået på borgen og finde spor efter de mange forskellige funktioner borgen har haft gennem tiden. Derudover snakker vi om hvad den tidligere undersøgelse har givet. Nye opdagelser er med til at nuancere vores samlede viden.

Pris: Almindelig entré til Spøttrup Borg (80 kr.)

Mødested: I velkomstbygningen kl. 14.00

Oversigt over alle “Spot på Spøttrup”:
1/5: Udgravning i nordvolden
8/5: Udgravning i nordvolden
15/5: Udgravning i nordvolden
5/6: Sydfløjens hvælvinger
12/6: Østfløjens audienssal
19/6: Nordfløjens kapelsal
26/6: Rundgang på volden
3/7: Borggårdens murværk
10/7: De historiske kilder
17/7: Samtidig et andet sted