Grundlovsmøde på Fur Museum


Søndag den 5. juni 2022 kl. 15.00

Program:

Kl. 15.15 Velkomst ved museumsinspektør John Brinch Bertelsen på vegne af arrangørerne

Kl. 15.30 Grundlovstale ved MF Signe Munk

Gratis adgang!

Siden 2004 har man på Fur markeret Grundlovsdagen med et arrangement, der tiltrækker rigtigt mange mennesker. Deltagerantallet svinger fra 60-70 til over 100. Det gør Grundlovsdagen på Fur til en af Skiveegnens bedst besøgte.

Gennem årene har talen været holdt af kendte politikere, organisationsfolk eller kulturpersonligheder. Den tradition fortsætter vi. I år bliver det folketingsmedlem Signe Munk, der holder talen.

 

Program:

Kl. 15.15 byder John Brinch Bertelsen velkommen på vegne af arrangørerne Fur Museums Støtteforening, Fur Ø-forening og Museum Sallings afdeling på Fur.

Derefter er der en sang, kaffe og kage, samt fri snak.

Kl. 15.30 Holder Signe Munk grundlovstalen, der sikkert giver anledning til mere snak.

” Et gammelt ordsprog siger, at man ikke skal gå over åen efter vand”, siger John Brinch Bertelsen og fortsætter: ” Det har vi heller ikke gjort, for vi har jo et folketingsmedlem, der er bosat på Fur. Vi glæder os til at høre Signe Munks tale, som sikkert vil give et godt indtryk af, hvordan de unge generationer ser på nogle grundlæggende principper og fremtidige udfordringer. Kom selv og hør!

 

Kaffe og kage m.m. kan købes.

Alle er velkomne – der er fri adgang fra kl. 15.00! Arrangementet finder sted i museumshaven.

 

Arr.: Fur Museums Støtteforening, Fur Ø-Forening og Fur Museum.

For yderligere oplysninger om Grundlovsarrangementet kontakt venligst:

Museumsinspektør John Brinch Bertelsen

T: 9915 6933

E: jbbe@museumsalling.dk