Blå Flag – Læring om Limfjorden. 2. juli ved Harrevig Strand


Blå Flag ved Harrevig Strand

Så er der traditionen tro Børnedyrskue på plænen ved Blå Flag, og vi har fået lov til også at stille op med så mange dyr fra Harrevig som muligt. Disse dyr er dog ikke kæledyr men vilde dyr, så kom og hør om forskellen.

Der er mulighed for at give vores udstillede dyr små bitte udmærkelser. F.eks. uddeles prisen for det bedste rejehop. Du kan også være med til at sætte dyrene fri igen når dagen er omme.

Der vil blive taget særlige hensyn til personer med indlæringsforstyrrelser/bevægelseshæmmede, men alle er naturligvis velkomne.

Naturvejleder Jesper Nielsen Krogh står for arrangementet. Det er gratis at deltage.

T: 20728785
E: jenk@museumsalling.dk