Blå Flag – Læring om Limfjorden. 12. juli ved Fur Havn


Blå Flag ved Fur Havn

I de fine ålegræs kolonier findes masser af liv. Vi vil lave et sandbunds akvarie og et Ålegræs akvarie. Det er vidt forskellige dyr der lever i de to naturtyper. Vi finder de tilhørende dyr og fortæller om forskellighederne og tilpasningsevne.

Der er mulighed for at låne spande og fiskenet, så man selv kan prøve at lave en ”Biotop”, levested til dyrene.

Der vil blive taget særlige hensyn til personer med indlæringsforstyrrelser/bevægelseshæmmede, men alle er naturligvis velkomne.

Naturvejleder Jesper Nielsen Krogh står for arrangementet. Det er gratis at deltage.

T: 20728785
E: jenk@museumsalling.dk