Den nationale Fortidsmindedag 2024


Lørdag d. 20. april er det National fortidsmindedag. Fortidsmindedagen handler om at øge opmærksomheden på de synlige fortidsminder, som findes rundt om i det danske landskab. Det kan både være gravhøje, voldsteder, ruiner og mange andre fortidsminder, gamle såvel som nyere. Ved at øge bevidstheden om fortidsmindernes eksistens, forbedrer vi altså chancen for deres beskyttelse. Man skal vide at noget findes for at for at kunne passe på det.

Fortidsminderne er vores fælles kulturarv og ikke kun noget som faguddannede professionelle kærer sig om. Det er i alles interesse, at fortidsminderne beskyttes og bevares. Fortidsminderne er spor efter vores fælles historie, og de historier vil vi gerne være med til at fortælle. Viden om fortiden kan hjælpe os til at forstå vores egen samtid. Derfor vil Museum Salling gerne inviterer jer med til arrangementet ’Glattrupvej – Fra hovedvej til cykelsti’.

 

Glattrupvej – Fra hovedvej til cykelsti

I forbindelse med dette års Fortidsmindedag inviterer Museum Salling på en gåtur ved Glattrupvej i Skive lørdag d. 20. april kl. 14. Ved siden af den cykelsti, der i dag går fra Ydunsvej til Glattrupvej i Skive, ligger stadig resterne af det vejforløb, der engang var hovedvejen til Skive by og indgangen til Salling.

Museum Sallings arkæologer har igennem årene foretaget en række arkæologiske udgravninger i området. På gåturen vil du høre mere om den historie kulturlandskabet og arkæologien kan fortælle om livet omkring Glattrup bæk, der altid har været påvirket af det fugtige landskab. Arrangementet er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. Vi mødes for enden af Glattrupvej 38 ved bommen.